Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché
Kód výrobku SVT5838
Typ výrobku EURO IV-88
Obrázek výrobku rez_okno_88mm.pdf
Stručný popis výrobku Dřevěná okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do bytových i nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0097-07/Z
Datum vystavení certifikátu shody 24.04.2007
Prohlášení o shodě číslo EURO IV-88/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití bytové i nebytové objekty
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 880 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 88 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rezy_oknem_iv_88.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_okno_88mm_stv_5838_2.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebylo zkoušeno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída E 1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4
Výrobci
Výrobce Jiří Novák - truhlář
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Jiří Novák - truhlář
Právní forma OSVČ
10095802
Email info@novak-truhlar.cz
Web www.eurookno.cz
Telefon +420 572 634 626
Fax +420 572 634 626
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Hradě
čp. 500
Obec Bánov
PSČ 687 54
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne