Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vchodové dveře
Kód výrobku SVT5843
Typ výrobku EURO DV-88
Obrázek výrobku dv_88_sklo.jpg
Stručný popis výrobku Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových i nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0231-10/Z
Datum vystavení certifikátu shody 18.03.2010
Prohlášení o shodě číslo DV-88/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití obytné i neobytné objekty
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000 x 2050 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 88 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rezy_dveri.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.79 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_dvere_88mm_svt_5843.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebylo zkoušeno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3
Výrobci
Výrobce Jiří Novák - truhlář
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Jiří Novák - truhlář
Právní forma OSVČ
10095802
Email info@novak-truhlar.cz
Web www.eurookno.cz
Telefon +420 572 634 626
Fax +420 572 634 626
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Hradě
čp. 500
Obec Bánov
PSČ 687 54
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne