Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevohliníková okna a balkónové dveře jednoduché
Kód výrobku SVT5844
Typ výrobku IV-92
Obrázek výrobku integral_kopie.gif
Stručný popis výrobku Ona a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-149-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 17.06.2013
Prohlášení o shodě číslo DHOJ IV-92/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití bytové a nebytové objekty
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 880 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo-hliník
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo-hliník
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_oknem.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.7 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
92_drevohlinik_svt_5844_xls.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebylo zkoušeno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída E1050-okna, třída 9A-jednokř.balk.dveře
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4
Výrobci
Výrobce Jiří Novák - truhlář
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Jiří Novák - truhlář
Právní forma OSVČ
10095802
Email info@novak-truhlar.cz
Web www.eurookno.cz
Telefon +420 572 634 626
Fax +420 572 634 626
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Hradě
čp. 500
Obec Bánov
PSČ 687 54
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne