Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Teplovodní kotel MultiBio 30 E
Kód výrobku SVT5875
Typ výrobku MultiBio 30 E
Obrázek výrobku hw30_bez_odpopelneni_1.JPG
Stručný popis výrobku Kotel na spalování dřevěných
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo O-30-00369-14
Datum vystavení certifikátu shody 18.05.2014
Prohlášení o shodě číslo 1/2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.05.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1200x1050x900 [mm]
hmotnost 360 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety C1
jmenovitý tepelný výkon 29.8 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 33.1 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.0 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 50 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 39 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 9 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.6 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 35 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 9 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 35 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 600 [l]
průměrná spotřeba paliva 6.763 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 6 [h]
objem vodní náplně 34 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1/230/50
maximální elektrický příkon 600 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 80 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky
maximální provozní přetlak [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin [mm]
minimální provozní tah komína [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Petrojet Trade
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Petrojet Trade
Právní forma s.r.o.
28946588
Email info@petrojet.eu
Web www.petrojet.eu
Telefon
Fax +420 313 515 084
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U koupaliště
čp. 2707
Obec Rakovník
PSČ 26901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne