Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku POLYDEK EPS 200
Kód výrobku SVT588
Typ výrobku tepelný izolant z EPS
Obrázek výrobku polydek.jpg
Stručný popis výrobku Výroba ukončena.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo OSV-2008-0470a/P
Datum vystavení certifikátu shody 21.10.2008
Prohlášení o shodě číslo 21.10.2008
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.10.2008
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelná izolace
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 400 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce DEK a.s. (skupina DEK)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne