Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna pro fasádní sestavy FAKRO
Kód výrobku SVT5899
Typ výrobku BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3
Obrázek výrobku bdl_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku dřevěné, montáž do svislých stěn (nadezdívek) v podkroví jako doplňující prvek prodlužující střešní okno, klika s pojistkou, energetický úsporné bezpečné dvojsklo
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0429-08/Z rev. 2
Datum vystavení certifikátu shody 11.06.2013
Prohlášení o shodě číslo K01/CRP/14351/13
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití pro fasádní sestavy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1115 x 1355 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 60 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) doc01518920140527071000.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.23 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
271300_271296_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 /
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třida 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3/B3
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne