Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Kingspan Kooltherm K5
Kód výrobku SVT590
Typ výrobku tepelný izolant z fenolické pěny
Obrázek výrobku tl_dek_0107_2016_01_kingspan_kooltherm_k5.pdf
Stručný popis výrobku Výrobek je registrován výrobcem Kingspan pod SVT8360.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo K1-0751-CpD-292.0-01 (E)
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 1003.CPR.2013.K5.001
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.11.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Desky Kingspan Kooltherm K5 jsou určeny pro tepelnou izolaci odvodových stěn budov formou vnějšího kontaktního zateplovacího systému.
materiál výrobku fenolická pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní fenolická pěna
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.020 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.021 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 35 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 C-s2-d0
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1400 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 1003_cpr_2013_k5_002.pdf
Výrobci
Výrobce DEK a.s. (skupina DEK)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano