Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Teplovodní kotel MultiBio 30 ES
Kód výrobku SVT5910
Typ výrobku MultiBio 30 ES
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Kotel na spalování dřevěných pelet
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo O-30-00369-14
Datum vystavení certifikátu shody 18.05.2014
Prohlášení o shodě číslo 2/2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.05.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1200x1050x900 [mm]
hmotnost 360 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety C1
jmenovitý tepelný výkon 29.8 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 33.1 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.0 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 50 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 39 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 9 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.6 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 35 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 9 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 35 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU [l]
průměrná spotřeba paliva 6.763 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 6 [h]
objem vodní náplně 34 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1/230/50
maximální elektrický příkon 600 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 80 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky
maximální provozní přetlak [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin [mm]
minimální provozní tah komína [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Petrojet Trade
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Petrojet Trade
Právní forma s.r.o.
28946588
Email info@petrojet.eu
Web www.petrojet.eu
Telefon
Fax +420 313 515 084
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U koupaliště
čp. 2707
Obec Rakovník
PSČ 26901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne