Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VD - Heroal D72 Ud 1,2 s Ug 0,5 trojsklo Uf 1,9
Kód výrobku SVT5988
Typ výrobku Hliníkové vchodové dveře - VD - Heroal D 72 Ud 1,2 s Ug 0,5 trojsklo Uf 2,38
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Hliníkové vchodové dveře systému Heroal D 72, izolační trojsklo, profil s přerušeným tepelným mostem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2000
Prohlášení o shodě číslo HEROAL D 72 / VD / 2013-01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vchodové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 2200 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) d72_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.9 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
lv_heroal_d_72_ud_1_2_s_ug_0_5_uf_1_9.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne