Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné okno a balkonové dveře jednoduché
Kód výrobku SVT5996
Typ výrobku IV - 68
Obrázek výrobku obrazek.doc
Stručný popis výrobku Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0259-11/Z
Datum vystavení certifikátu shody 08.08.2011
Prohlášení o shodě číslo EURO IV-68/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 880x2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 68 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_oknem1_iv_68.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
typ_vylpne_euro_iv_68.xls
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce Jiří Novák - truhlář
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Jiří Novák - truhlář
Právní forma OSVČ
10095802
Email info@novak-truhlar.cz
Web www.eurookno.cz
Telefon +420 572 634 626
Fax +420 572 634 626
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Hradě
čp. 500
Obec Bánov
PSČ 687 54
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne