Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku BENEKOV - automatický kotel na dřevní pelety
Kód výrobku SVT6004
Typ výrobku BENEKOV C16P
Obrázek výrobku benekov_c16_pohled_03.jpg
Stručný popis výrobku automatický kotel na dřevní pelety jmenovitý výkon 20kW, zásobník 320l, účinnost 92,1%
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00311-14
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2014
Prohlášení o shodě číslo ES prohlášení o shodě
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.01.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1163x1036x1499 [mm]
hmotnost 340 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety
jmenovitý tepelný výkon 20 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 21.69 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 92.1 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 498 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 18 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 42 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 6 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.1 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 880 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 29 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 29 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 400 [l]
průměrná spotřeba paliva 2.8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 46 [h]
objem vodní náplně 62 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1PEN230V/16A/50HZ
maximální elektrický příkon 33 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 24 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky G1"
maximální provozní přetlak 0.2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 145 [mm]
minimální provozní tah komína 12 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 54.7 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce BENEKOVterm s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BENEKOVterm
Právní forma s.r.o.
25839811
Email vlastislav.prchlik@benekov.com
Web www.benekov.com
Telefon +420 554 748 008
Fax +420 554 748 009
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 402
Obec Horní Benešov
PSČ 793 12
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne