Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna pro fasádní sestavy FAKRO
Kód výrobku SVT6054
Typ výrobku BDL L5, BDR L5, BVP L5, BXP L5
Obrázek výrobku bdl_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku dřevěné, montáž do svislých stěn (nadezdívek) v podkroví jako doplňující prvek prodlužující střešní okno, klika s pojistkou, energetický úsporné bezpečné trojsko
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0429-08/Z rev. 2
Datum vystavení certifikátu shody 11.06.2013
Prohlášení o shodě číslo K01/CRP/14351/13
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití pro fasádní sestavy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1125 x 1365 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 60 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) kotovani_bdl_429_08_z_rev_1.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.23 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
271325_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 /
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třida 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3/B3
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne