Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PAVATEX PAVATHERM-COMBI
Kód výrobku SVT6079
Typ výrobku dřevovláknitá deska
Obrázek výrobku pavatherm_combi.jpg
Stručný popis výrobku Deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Výrobek se používá především jako tepelně izolační a akumulační vrstva při zateplování podkroví ze strany interiéru. Při interiérové aplikaci je možné desku opatřit tenkovrstvou omítkou. Desku lze využít i jako nadkrokevní izolaci a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. V tomto případě je však nutné vždy desku kombinovat s dalšími výrobky – buď s deskami ISOLAIR nebo PAVATHERM-PLUS, anebo s pojistnou difúzní hydroizolací, případně fasádní folií. Desky ISOLAIR a PAVATHERM-PLUS se v tomto případě kladou směrem k exteriéru. Zakrytí je potřeba provést v co nejkratší době od aplikace desek. Objemová hmotnost [kg/m3]: 145 Tepelná vodivost deklarovaná [W/(mK)]: 0,041 Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100 , 120 Formát desek [mm]: 580x1800
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo BWU03-0237
Datum vystavení certifikátu shody 21.01.2014
Prohlášení o shodě číslo 1040_001-CPR 2013 / 05 / 12
Datum vystavení prohlášení o shodě 23.10.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace budovy
materiál výrobku dřevovláknité výrobky
materiál výrobku v případě volby ostatní dřevovláknité výrobky
minimální tloušťka izolantu 60 [mm]
maximální tloušťka izolantu 120 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.041 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.041 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 3 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 2100 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 131023_dop_cz_pavatherm_combi.pdf
Výrobci
Výrobce PAVATEX SA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení INSOWOOL s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27413632
Email info@insowool.cz
Web www.insowool.cz
Telefon
Fax +420 271 769 373
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Starého mlýna
čp. 311/23
Obec Praha
PSČ 104 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne