Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku HEROAL D72, Uf=1,7
Kód výrobku SVT6117
Typ výrobku HEROAL 72, Uf=1,7
Obrázek výrobku heroal_d72_dvere.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové vchodové dveře Heroal 72
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Protokol č.010-033337
Datum vystavení certifikátu shody 06.06.2014
Prohlášení o shodě číslo Heroal 72
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.07.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Rodinné domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný" hliník
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rezy_heroal_d72.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.7 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_278208_slovaktual_s_r_o_tabulka_svt_6117_3.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl skoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 2A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne