Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Synthos XPS Prime S
Kód výrobku SVT6121
Typ výrobku 70 L
Obrázek výrobku img_20130827_01012.jpg
Stručný popis výrobku extrudovaný polystyren ve formě desek
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0419/14/P-2015a
Datum vystavení certifikátu shody 11.05.2015
Prohlášení o shodě číslo č.SK/PS70/2014/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.10.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití beton nebo zděný podklad
materiál výrobku extrudovaný polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 00 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 F
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 2015_10_15_declaration_xps_primes_70_iln_cz_compressed.pdf
Výrobci
Výrobce Synthos a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Synthos a.s.
Právní forma a.s.
28226313
Email otmar.vasatko@synthosgroup.com
Web www.synthosxps.com
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice O. Wichterleho
čp. 810
Obec Kralupy nad Vltavou
PSČ 278 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne