Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plochý solární kolektor TopSon F3-1
Kód výrobku SVT614
Typ výrobku TopSon F3-1
Obrázek výrobku topsonf3_1.JPG
Stručný popis výrobku solární kolektor por ohřev vody a podporu vytápění
Dovozce Wolf Česká republika s.r.o.
Web www.wolfcr.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S260 F
Datum vystavení certifikátu shody 16.10.2007
Prohlášení o shodě číslo 20080421
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1099x2099x110 [mm]
hmotnost 40 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.3 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.0 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.804 [-]
účinnost kolektoru 0.696 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1393 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.235 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0117 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 150 [°C]
klidová teplota 194 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 10 [MPa]
vodní objem 1.7 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Wolf Česká republika s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Wolf Česká republika
Právní forma s.r.o.
49433741
Email vlach@wolfcr.cz
Web www.wolfcr.cz
Telefon
Fax +420 547 213 001
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rybnická
čp. 92
Obec Brno
PSČ 634 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne