Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor 4T
Kód výrobku SVT6143
Typ výrobku 4T20USH
Obrázek výrobku foto_4t20ush.jpg
Stručný popis výrobku Deskový solární kolektor pro horizontální montáž, plášť z Al, trubky z CU a absorber z Al, povrch absorberu selektivní TiNox vrstva, vhodný pro celoroční provoz.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 078/000032
Datum vystavení certifikátu shody 29.03.2012
Prohlášení o shodě číslo S150714
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.07.2014
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 970x2130x83 [mm]
hmotnost 36 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.02 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.89 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.801 [-]
účinnost kolektoru 0.66 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1247 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.93 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.026 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 200 [°C]
klidová teplota 134 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.9 [MPa]
vodní objem 0.95 [l]
doporučený objemový průtok 40 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.6 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.5 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce 4T, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení 4T, a.s.
Právní forma a.s.
27135641
Email Fiala@4T.cz
Web www.4T.cz
Telefon +420 602 817 742
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 566/5
Obec Praha 10
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne