Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický kotel Elektromet
Kód výrobku SVT6160
Typ výrobku EKO-PE 20
Obrázek výrobku 229.jpg
Stručný popis výrobku Automatický kotel na pelety.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Nr 677/CW/001/02
Datum vystavení certifikátu shody 08.05.2014
Prohlášení o shodě číslo Nr 677/CW/001/02
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.05.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 580x1185x1340 [mm]
hmotnost 300 [kg]
předepsané palivo dřevěné pelety
jmenovitý tepelný výkon 20 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 21.8 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.6 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 107 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 18 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 26 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 5.59 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.6 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 342 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 19 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 59 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 400 [l]
průměrná spotřeba paliva 2.9 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 112 [h]
objem vodní náplně 110 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230V 50HZ
maximální elektrický příkon 640 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 300 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 1 1/2
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 130 [mm]
minimální provozní tah komína [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Elektromet, Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Zbyněk Stehlík - ELMET TRADE
Právní forma OSVČ
60979330
Email zbynekstehlik77@seznam.cz
Web www.elmettrade.cz
Telefon +420774433295
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Uhelná
čp. 170
Obec Uhelná
PSČ 790 70
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne