Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo
Kód výrobku SVT6162
Typ výrobku WPL 25 IK-2
Obrázek výrobku wpl25ik.jpg
Stručný popis výrobku Invertorové tepelné čerpadlo vzduch | voda s postupným vstřikováním páry/kapaliny.Obsahuje modul výparníku k venkovní instalaci a modul chlazení s 200 l zásobníkem teplé vody k vnitřní instalaci. Spojení pomocí vedení chladiva. Integrovaný regulátor tepelných čerpadel WPM.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 19000-2600-0046/177401
Datum vystavení certifikátu shody 11.11.2013
Prohlášení o shodě číslo 26787
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.07.2012
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky split
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 1960x600x650 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 316 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1104x1271515 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 93 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 8.14 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.89 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 65 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu invertor
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3/N/PE, 400 V, 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 5.52 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 8.8 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3/N/PE, 400 V, 50 Hz
použité chladivo R 410 A
hmotnost chladiva 6 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ano [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 162 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 52 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 54 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Stiebel Eltron GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne