Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Skládací půdní schody LWT
Kód výrobku SVT6192
Typ výrobku LWT
Obrázek výrobku fakro_kostra_lwt.jpg
Stručný popis výrobku Super termoizolační půdní schody LWT jsou určeny pro nízkoenergetické stavby, ve kterých je důraz kladen na minimalizaci tepelných ztrát. Jsou ideální do míst, kde se vyskytují velké rozdíly teplot mezi vytápěným podkrovím a neobytnými půdními prostory.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 068/13
Datum vystavení certifikátu shody 25.03.2013
Prohlášení o shodě číslo LOW03-6050/13/R01OWN
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.09.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití Výrobek se používá jako uzávěr pro uzavírání stropů rodinných domů, obytných, administrativních a polyfunkčních objektů.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 700x1400 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.51 W.m-2.K-1
materiál rámu borovicové dřevo
stavební hloubka rámu 220 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) rez_schodu_lwt.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda)
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_o_zkousce_pro_schody_lwt.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne