Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku NEW-THERM SYSTEM
Kód výrobku SVT6198
Typ výrobku Kontaktní tepelně izolační systém
Obrázek výrobku tpd_pur_30_40.jpg
Stručný popis výrobku Kontaktní tepelně izolační systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA 14/0118
Datum vystavení certifikátu shody 16.05.2014
Prohlášení o shodě číslo PCC_560_03
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.05.2014
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu jiný (uveďte)
typ tepelně izolačního materiálu - jiný Tvrdé polyuretanové desky
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_v1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě pcc_prohlaseni_o_vlastnostech_eta.pdf
Výrobci
Výrobce PCC MORAVA-CHEM
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PCC MORAVA-CHEM
Právní forma s.r.o.
47669063
Email c.tesin@pcc.eu
Web www.pccmorava-chem.cz
Telefon +420558769111
Fax +420558769114
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Leoše Janáčka
čp. 798/20
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne