Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku TP 432B
Kód výrobku SVT6235
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku deska.jpg
Stručný popis výrobku Deska ze skelné minerální vlny s černou netkanou textilií
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0764-CPR-0208
Datum vystavení certifikátu shody 14.02.2014
Prohlášení o shodě číslo G4222OPCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití větraná fasáda
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě g4222opcpr_cs.pdf
Výrobci
Výrobce Knauf Insulation, spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation, spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
27242293
Email stepan.lasek@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon +420702238049
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ 158 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne