Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Slovaktual PASIV - CL
Kód výrobku SVT6270
Typ výrobku Slovaktual PASIV - CL (ID8000)
Obrázek výrobku pasiv_cl.jpg
Stručný popis výrobku Plastové okná a balkónové dvere z profilového systému IDEAL 8000.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 810/20/0080/14
Datum vystavení certifikátu shody 07.08.2014
Prohlášení o shodě číslo PASIV - CL
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.08.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití rodinné a bytové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný" pvc
stavební hloubka rámu 85 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) pasiv_cl_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.96 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_svt_6270_2.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl skoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne