Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku CLIMATIZER PLUS - foukaná celulózová izolace
Kód výrobku SVT631
Typ výrobku foukaná celulózová izolace
Obrázek výrobku climatizer_plus_box.jpg
Stručný popis výrobku Tepelná izolace z dřevných vláken získaných z novinového papíru. Vlákna jsou impregnována proti hoření, škůdcům a plísním. Aplikaci výrobku provádí specializované firmy pomocí strojního zařízení. Dostupnost firem plošně po celé ČR.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-010-021147
Datum vystavení certifikátu shody 23.04.2007
Prohlášení o shodě číslo 4.2011
Datum vystavení prohlášení o shodě 19.04.2011
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Izolace určená k zateplování vodorovných, šikmých a svislých stavebních konstrukcí.
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní celulózová vlna
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 1000 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 2 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 B - aplikace do stěn za stanovených podmínek, C - aplikace na volno
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0.00 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 2020 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce CIUR a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení CIUR a.s.
Právní forma a.s.
40612724
Email info@ciur.cz
Web www.ciur.cz
Telefon +420 326 901 411
Fax +420 326 901 456
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Malé náměstí
čp. 142/3
Obec Praha 1
PSČ 110 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano
Vydal:
Vydal: CERPAD, o.s.
Vydal: EKO-KOM, a.s.
Vydal: