Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DEKTHERM ELASTIK MINERAL
Kód výrobku SVT635
Typ výrobku Zateplovací systém ETICS s MW
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Výroba ukončena, nahrazeno SVT8345-7.
Dovozce DEKTRADE a.s.
Web www.dektrade.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1301-CPD-0532
Datum vystavení certifikátu shody 05.08.2009
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 29.09.2009
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_635_technicke_parametry_etics_final_v_1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce DEK a.s. (skupina DEK)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne