Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DEKTHERM KERAMIK
Kód výrobku SVT636
Typ výrobku Zateplovací systém ETICS s EPS a s obkladem
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Výroba ukončena.
Dovozce DEKTRADE a.s.
Web www.dektrade.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2011/020-028349
Datum vystavení certifikátu shody 12.10.2012
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.10.2012
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_636_technicke_parametry_etics_final_v_1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce DEK a.s. (skupina DEK)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne