Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací jednotka s cirkulací vzduchu
Kód výrobku SVT64
Typ výrobku DUPLEX RB4-EC.D.CF 650 / 350
Obrázek výrobku duplex_rb4_3d_model_bez_dveri_2012_10.jpg
Stručný popis výrobku DUPLEX RB4-EC.D.CF 650 / 350 - rovnotlaká větrací jednotka s možnou cirkualcí interiérového vzduchu pro vytápění, větrání a chlazení bytových staveb, zvláště nízkoenergetických a pasivních domů. Zařízení je vybaveno protiproudým vířivým rekuperačním výměník s účinností rekuperace 89%. Osazené EC ventilátory typu volného oběžného kola s nízkou spotřebou energie (s proměnnými otáčkami) pro větrání i cirkualci vzduchu, integrovaný automatický bypass (obtok rekuperačního výměníku). Digitální regulační modul s nastavitelným týdením časovým programem výkonu větrání a teplot standardně obsahuje web server pro připojení PC nebo chytrého telefonu, umožňuje připojení jak externích vstupů pro změnu výkonu větrání (4*230 V +2 0-10V nebo spínací kontakt) a připojení a řízení celé škály externích zařízení - 3* klapky v rozvodech, uzavírací klapka na sání, řízení zdroje dohřevu nebo případného chlazení . Možné připojení škály volitelných ovladačů. Var. CF - řízení na konstatní průtok vzduchu ve všech provozních režimech
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2012/0188
Datum vystavení certifikátu shody 19.04.2012
Prohlášení o shodě číslo 12.7.2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.07.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky pro teplovzdušné vytápění
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý-kanálový vířivý
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 380x900x1180 [mm]
hmotnost 76 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 85 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC volné kolo - řízení 0-10V
příkon jednotky při provozu 14 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 8 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů duplex_r_4_ec4_vykon_prikon.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů duplex_r_4_ec4_vykon_prikon.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 36 [dB(A)]
třída filtrace G4/F7
Výrobci
Výrobce ATREA s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATREA
Právní forma s.r.o.
63144476
Email martin.bazant@atrea.cz
Web www.atrea.cz
Telefon (+420)608644684
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Aleji
čp. 20
Obec Jablonec nad Nisou
PSČ 466 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne