Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zplyňovací kotel na dřevo OPOP-Ecomax 30
Kód výrobku SVT6420
Typ výrobku Zplyňovací kotel na dřevo OPOP-Ecomax 30
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Kotel na kusové dřevo výkonu 30kW s velkou násypnou šachtou určen pro dlouho dobu hoření paliva.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0001/104/2014
Datum vystavení certifikátu shody 24.01.2014
Prohlášení o shodě číslo 2014-20-01-
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.01.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 647x970x1130 [mm]
hmotnost 320 [kg]
předepsané palivo dřevo
jmenovitý tepelný výkon 30.37 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 35 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 86.27 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 988 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 4 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 22 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 1670 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 1670 [l]
průměrná spotřeba paliva 7.8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 8 [h]
objem vodní náplně 60 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 220
maximální elektrický příkon 260 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky G2 1/2"
maximální provozní přetlak 0.2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 25 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce OPOP, s. r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OPOP
Právní forma s.r.o.
47674105
Email striteska@opop.cz, vasicova@opop.cz
Web www.opop.cz
Telefon +420 571 675 240
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Zašovská
čp. 750
Obec Valašské Meziříčí
PSČ 75701
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne