Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěná okna, balkonové dveře - EURO 78W Uw 0,97 s Ug 0,7
Kód výrobku SVT6455
Typ výrobku Euro 78W Uw 0,97 s Ug 0,7 trojsklo
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěná okna, balkonové dveře s izolačním trojsklem.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0000
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2015
Prohlášení o shodě číslo EURO 78W / O-BD / 2014-01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití okno a balkonové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez.doc
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
lv_euro_78_w_uw_0_96_s_ug_0_7_trojsklo.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne