Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní světlík Puloplastics
Kód výrobku SVT6460
Typ výrobku Střešní světlík
Obrázek výrobku elektricky_otviraci_svetlik.jpg
Stručný popis výrobku Střešní světlík plastový
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010032257
Datum vystavení certifikátu shody 19.12.2013
Prohlášení o shodě číslo 1/2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.01.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití ploché střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 300-2000x400-2800 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 1.0 W.m-2.K-1
materiál rámu polyester
stavební hloubka rámu mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) rez_svetlikem_2_listy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda)
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_prostupu_tepla.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 F
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 NPD
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 vyhovuje
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 NPD
Výrobci
Výrobce Puloplastics
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Puloplastics
Právní forma s.r.o.
62967801
Email info@puloplastics.cz
Web www.puloplastics.cz
Telefon +420 327 532 172
Fax +420 327 534 184
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Slavošov
čp. 77
Obec Zruč nad Sázavou
PSČ 285 22
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne