Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku MAMUT-THERM Mv (Lambda 0,036)
Kód výrobku SVT6471
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější kompozitní zateplovací systém s izolantem z minerální vlny s omítkou
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-020-031704
Datum vystavení certifikátu shody 05.09.2014
Prohlášení o shodě číslo 20141010-14/0277
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.10.2014
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ano
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce MAMUT-THERM s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MAMUT - THERM s.r.o.
Právní forma s.r.o.
26885263
Email mnovak@mamutsro.cz
Web www.mamutsro.cz
Telefon +420 736 682 246
Fax +420 533 433 651
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Slaměníkova
čp. 302/23
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne