Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníková okna a balkónové dveře, systém Cortizo COR 70 Industrial, 70 mm
Kód výrobku SVT6484
Typ výrobku Cortizo 70 Industrial
Obrázek výrobku cortizo_70_industrial.jpg
Stručný popis výrobku Hliníková okna a balkónové dveře z AL profilů Cortizo COR 70 Industrial s tepelnou PTM izolací.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-186-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 21.10.2013
Prohlášení o shodě číslo HO- CORTIZO COR 70 Industrial/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.12.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 01.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_o_bd_cortizo_70_industrial_70_mm.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Okna Macek a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne