Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vstupní dveře, systém Cortizo Millennium Plus, 70 mm
Kód výrobku SVT6485
Typ výrobku Cortizo Millennium Plus
Obrázek výrobku cortizo_millennium_plus.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové vstupní dveře z AL profilů Cortizo Millennium Plus z tepelnou PTM izolací.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-187-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 23.07.2013
Prohlášení o shodě číslo HD- CORTIZO Millennium Plus/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.12.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200x2300 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) vd.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
272539_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_vd_cortizo_millennium_plus_70_mm.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 6A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Okna Macek a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne