Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku HEROAL D92
Kód výrobku SVT6523
Typ výrobku HEROAL D92
Obrázek výrobku d92ud_1.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové vchodové dvere HEROAL D92.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Heroal 92
Datum vystavení certifikátu shody 14.10.2014
Prohlášení o shodě číslo Heroal 92
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.10.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Rodinné domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) technicky_list.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_6523.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl skoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne