Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno G8000
Kód výrobku SVT6544
Typ výrobku Okno nebo Balkonové dveře
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Okna a balkonové dveře z PVC profilů Gealan 8000
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 13 - 627/Z
Datum vystavení certifikátu shody 04.07.2013
Prohlášení o shodě číslo PO-S 8000 IQ-A/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 04.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití obvodový plášt
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) g8000.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_272970_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_g8000_okna.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nezkoušeno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 tř.5
Výrobci
Výrobce V okno
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení V okno
Právní forma s.r.o.
25527266
Email jakubik@v-okno.cz
Web www.v-okno.cz
Telefon +420 737 261 309
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Skaštice
čp. 149
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne