Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníková okna a balkónové dveře, systém Heroal W 72, 72 mm
Kód výrobku SVT6550
Typ výrobku Heroal W 72
Obrázek výrobku heroal_w_72.jpg
Stručný popis výrobku Hliníková okna a balkónové dveře z AL profilů Heroal W 72 s tepelnou PU izolací.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0203-2014/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.09.2014
Prohlášení o shodě číslo HO- HEROAL W 72/01-2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.10.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) w_72.png
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_o_bd_heroal_w_72_72_mm.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5/B5
Výrobci
Výrobce Okna Macek a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne