Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníková okna a balkónové dveře zdvižně posuvné, systém Heroal S 77 HI, 178 mm
Kód výrobku SVT6556
Typ výrobku Heroal S 77 HI
Obrázek výrobku profilserie_170_es_s_77_hi_bild_1.jpg
Stručný popis výrobku Hliníková okna a balkónové dveře zdvižně posuvné z AL profilů Heroal S 77 HI s tepelnou PU izolací.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0205-2014/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.09.2014
Prohlášení o shodě číslo HS- HEROAL S 77 HI/01-2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.10.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 4006x2490 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 178 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) s_77_hi.png
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.23 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
273025_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_hs_zdvizne_posuvne_heroal_s_77_hi_178_mm.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce Okna Macek a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne