Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku MAMUT-THERM C (Lambda 0,037)
Kód výrobku SVT656
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku rez_c.pdf
Stručný popis výrobku Vnější kompozitní zateplovací systém s izolantem z EPS s omítkou
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/060-038011
Datum vystavení certifikátu shody 02.08.2001
Prohlášení o shodě číslo 07082013-4
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.08.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt656_etics_m_t_c_0_037.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce MAMUT-THERM s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MAMUT - THERM s.r.o.
Právní forma s.r.o.
26885263
Email mnovak@mamutsro.cz
Web www.mamutsro.cz
Telefon +420 736 682 246
Fax +420 533 433 651
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Slaměníkova
čp. 302/23
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne