Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku SOFTLINE 82 HST Uw 0,82 s Ug 0,5trojsklo
Kód výrobku SVT6567
Typ výrobku Plastové zdvyžně posuvné dveře SOFTLINE 82 HST Uw 0,82s Ug 0,5 trojsklo
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastový zdvyžně posuvný portál systém VEKA SOFTLINE 82 HST,
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 000000
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2014
Prohlášení o shodě číslo VEKASLIDE 82/HST/2014-01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití HST dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 192 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne