Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku heroal S 77 HI - zdvyžně posuvné dveře HST Uw 1,0 s Ug 0,5 trojsklo
Kód výrobku SVT6581
Typ výrobku heroal S 77 HI - zdvyžně posuvné dveře HST Uw 1,0 s Ug 0,5 trojsklo
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Hliníkový zdvyžně posuvný portál HST systém heroal S 77 HI
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 000
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2014
Prohlášení o shodě číslo HEROAL S 77 / HST / 2014-01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití HST
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 77 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_heroal_s_77_hi_hst.docx
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
lv_heroal_s_77_uw_1_0_s_ug_0_5_uf_2_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne