Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Ekopanel - stavební deska
Kód výrobku SVT6598
Typ výrobku stavební deska
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Stavební deska vyrobená z lisované slámy, polepená recyklovanou lepenkou. Použití pro příčky, podhledy, půdní vestavby, obklady nosných stěn atd.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 753500882/2013
Datum vystavení certifikátu shody 16.12.2013
Prohlášení o shodě číslo 2/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.12.2013
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití podhledy, příčky, obklady konstrukcí
materiál výrobku ekopanel
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.099 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.099 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 97
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 34 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 2400
prohlášení o vlastnostech/shodě 04_ekopanely_prohlaseni_o_vlastnostech.pdf
Výrobci
Výrobce EKOPANELY CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení EKOPANELY CZ s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25918460
Email info@ekopanely.cz
Web www.ekopanely.cz
Telefon +420466972421
Fax +420466972602
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice č.p.
čp. 72
Obec Jedousov
PSČ 53501
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne