Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický teplovodní kotel ROJEK A BIO 25
Kód výrobku SVT6630
Typ výrobku ROJEK A BIO 25
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Automatický teplovodní kotel na dřevní pelety s retortovým hořákem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00373-15
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2015
Prohlášení o shodě číslo A 25, A BIO 25_20_2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.04.2015
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1484x1090x1600 [mm]
hmotnost 603 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety - C1
jmenovitý tepelný výkon 28 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 33.6 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 89.1 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 266 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 9 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 2 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 7.2 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.3 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 392 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 19 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 15 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 560 [l]
průměrná spotřeba paliva 3.5 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 26 [h]
objem vodní náplně 97 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1x230V/50Hz
maximální elektrický příkon 248 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 54 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 2"
maximální provozní přetlak 2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 8 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ROJEK dřevoobráběcí stroje
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROJEK dřevoobráběcí stroje
Právní forma a.s.
25266411
Email mrazova@rojek.cz
Web www.rojek.cz
Telefon +420 494 339 144
Fax +420 494 322 701
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 16
Obec Častolovice
PSČ 517 50
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne