Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Teplovodní kotel MultiBio 49
Kód výrobku SVT6657
Typ výrobku MultiBio 49
Obrázek výrobku hw50_01_e_225_x_300.jpg
Stručný popis výrobku Kotel na spalování dřevěných a rostlinných pelet.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00505-14
Datum vystavení certifikátu shody 30.06.2014
Prohlášení o shodě číslo 11/2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1300x1729x1188 [mm]
hmotnost 907 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety C1, rostlinné pelety E
jmenovitý tepelný výkon 49.9 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 55.6 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 87.6 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 220 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 169 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 14.4 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 86.5 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 130 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 5 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 111 [mg.m-3]
emisní třída 3
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 0 [l]
průměrná spotřeba paliva 11.63 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 6 [h]
objem vodní náplně 174 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1f/230V/50HZ
maximální elektrický příkon 597 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 49 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky
maximální provozní přetlak [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin [mm]
minimální provozní tah komína [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Petrojet Trade
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Petrojet Trade
Právní forma s.r.o.
28946588
Email info@petrojet.eu
Web www.petrojet.eu
Telefon
Fax +420 313 515 084
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U koupaliště
čp. 2707
Obec Rakovník
PSČ 26901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne