Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vaillant rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT6670
Typ výrobku recoVAIR 260/4
Obrázek výrobku master_6_c3.jpg
Stručný popis výrobku Vaillant rekuperační jednotka
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo M.87.09.166.AA_rev1
Datum vystavení certifikátu shody 14.05.2014
Prohlášení o shodě číslo -
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.05.2014
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížový
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 595x631x885 [mm]
hmotnost 52.2 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 87 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 2
typ ventilátorů (a jejich regulace) 2
příkon jednotky při provozu 22 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 3 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů pb_166_aa_rev1_14_05_2014.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů pb_166_ac_rev1_14_05_2014.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 45 [dB(A)]
třída filtrace G4
Výrobci
Výrobce Vaillant Group Czech s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Vaillant Group Czech
Právní forma s.r.o.
45241881
Email vaillant@vaillant.cz
Web www.vaillant.cz
Telefon +420 281 028 011
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 188
Obec Praha - Západ
PSČ 25219
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne