Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dveře Euro IV-92
Kód výrobku SVT6683
Typ výrobku dveře
Obrázek výrobku euro_iv_92_vchodove_dvere.JPG
Stručný popis výrobku Vchodové dveře v profilu Euro IV-92
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Certifikát shody číslo: 200 36164-1/RT-88-DF-2DE-MD-PF1-N-AS-K-9
Datum vystavení certifikátu shody 07.10.2014
Prohlášení o shodě číslo 4
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.11.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití obytné a průmyslové budovy bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1110x2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_vchodove_dvere.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
273414_tabulka_excel_nova_zelena_usporam_euro_iv_92_vchodove_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 daný parametr nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce OKNA HARALD spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNA HARALD spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
25374834
Email info@oknaharald.cz
Web www.oknaharald.cz
Telefon +420 583 237 124
Fax +420 583 237 434
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sobotín
čp. 81
Obec Sobotín
PSČ 78816
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne