Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okna do plochých střech typu C
Kód výrobku SVT6701
Typ výrobku DXC-C P2,DXC-M P2,DMC-C P2,DMC-M P2,DEC-C P2,DEC-M P2
Obrázek výrobku fakro_d_c.jpg
Stručný popis výrobku Okno do plochých střech prosvětlí interiér přirozeným světlem, přináší možnost větrání a spojuje v sobě vysokou funkčnost a velmi dobré termoizolační parametry.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-011-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 22.04.2013
Prohlášení o shodě číslo R50/CPR/1873/14
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.09.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití do prochých střech
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200x1200 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 1.2 W.m-2.K-1
materiál rámu plast
stavební hloubka rámu 150 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) kotovani_d_c_011_13_z.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda)
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_o_zkousce_pro_okna_do_plochych_strech.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 5,5
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 Třída A4
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne