Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vchodové dveře Euro IV-68
Kód výrobku SVT6732
Typ výrobku vchodové dveře Euro IV-68
Obrázek výrobku euro_vchodove_dvere.JPG
Stručný popis výrobku Vchodové dveře v profilu Euro IV-68
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 200 36164-1/RT-68-DF-2DE-MD-PF1-N-AS-K-2
Datum vystavení certifikátu shody 18.03.2014
Prohlášení o shodě číslo 5
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.12.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Obytné a průmyslové budovy bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1110x2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 68 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_vchodove_dvere.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
273716_tabulka_excel_nova_zelena_usporam_euro_iv_68_vchodove_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 daný parametr nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 3A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce OKNA HARALD spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNA HARALD spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
25374834
Email info@oknaharald.cz
Web www.oknaharald.cz
Telefon +420 583 237 124
Fax +420 583 237 434
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sobotín
čp. 81
Obec Sobotín
PSČ 78816
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne