Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku 00 Solární kolektor SUNTIME LE
Kód výrobku SVT6746
Typ výrobku Suntime LE
Obrázek výrobku obrazek_suntime_le.jpg
Stručný popis výrobku Český solární kolektor s vysoceselektivním povrchem Eta+ vhodný pro ohřev teplé vody, přitápění a ohřev bazénů.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00958-14
Datum vystavení certifikátu shody 24.11.2014
Prohlášení o shodě číslo PS-LE
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.11.2014
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1988x1006x85 [mm]
hmotnost 40 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.876 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.789 [-]
účinnost kolektoru 0.671 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1259 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.327 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.02 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 208 [°C]
klidová teplota 203 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.8 [l]
doporučený objemový průtok 180 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.2 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.04 [-]
selektivita absorbéru α / ε 23.75 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Propuls Solar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PROPULS SOLAR
Právní forma s.r.o.
27531732
Email prokopeca@propuls.cz
Web www.propuls.cz
Telefon +420 777 770 977
Fax +420 469 312 037
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice S. K. Neumanna
čp. 2793
Obec Pardubice
PSČ 53002
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne