Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací rekuperační teplota
Kód výrobku SVT6797
Typ výrobku Renovent Sky 300
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 120200684-EMC1
Datum vystavení certifikátu shody 01.05.2012
Prohlášení o shodě číslo TNO2012-M10384A
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.05.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla deskový protiproudý
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 1185x644x310 [mm]
hmotnost 37 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 86.3 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 86,3
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC s vyváženou regulací průtoku vzduchu
příkon jednotky při provozu 31.5 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů char_ventilatoru_renovent_sky_300.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů char_ventilatoru_renovent_sky_300.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 47.8 [dB(A)]
třída filtrace G4 s možností rozšíření na F7
Výrobci
Výrobce ŠTORC TZB s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ŠTORC TZB s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27634264
Email storc@storc.cz
Web www.storc.cz
Telefon +420 317 724 910
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Villaniho
čp. 2155
Obec Benešov
PSČ 256 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: Passive House Institut; 64283 Darmstadt; Germany