Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře, systém ALUPLAST Ideal 8000, 6k
Kód výrobku SVT6835
Typ výrobku ALUPLAST Ideal 8000
Obrázek výrobku aluplast_ideal_8000.png
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkónové dveře ALUPLAST Ideal 8000
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-126-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 13.05.2013
Prohlášení o shodě číslo PO- Aluplast 8000/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1484x2384 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 85 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 8000.png
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
274056_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_o_bd_aluplast_ideal_8000_6k.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4/B5
Výrobci
Výrobce Okna Macek a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne